Aktualni projekti

INVESTITOR: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja GRADNJA D.O.O. OSIJEK, ING-GRAD d.o.o. i VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

PROJEKTANT: NFO d.o.o., Zagreb

NADZOR: Institut IGH d.d.

LOKACIJA: Osijek, Sveučilišni campus

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 16 mjeseci

VRIJEDNOST117.128.085,08 kuna (uključivo PDV)

OPIS GRAĐEVINE:

- ukupna bruto razvijena površina građevine novog paviljona: cca 16.965,10 m2; sa planiranim kapacitetom od 796 ležaja u 404 sobe

površina zahvata sjevernog parkinga 5.713,90 m2, parkirališne površine 3.927,00 m2sa 131 parkirališnim mjestom

površina zahvata studentskog trga 2.095 m2

Po+Pr+4+Pk sa galerijom


INVESTITOR: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ, MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SISAK

IZVOĐAČ: GRADNJA D.O.O. OSIJEK

PROJEKTANT: FORUM d.o.o., Zagreb

LOKACIJA: Sisak

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 18 mjeseci

VRIJEDNOST50.937.500,00 kuna (uključivo PDV)

OPIS GRAĐEVINE: 

·  ukupna bruto razvijena površina građevine: cca 2.641,05 m2; površina pločnika 1.659,42 m2, kolnika ( uključivo parking i st. autobusa) 1.557,74 m2, trg 1.219,40 m2, uključivo prirodni teren (travnjak i harem) 2.106,67 m2 i terasu restorana 176,90 m2

·   površina zahvata I. etape iznosi 7.910,93 m2

·  Predmet izgradnje je prva etapa sa Islamskim kulturnim centrom, džamijom i prometnicama, što uključuje i sljedeće elemente:

- Pristupnu cestu sa osiguranim brojem parkirališnih mjesta, zapadno od samog objekta,

- Uređenje južne strane Capraške ceste - stajalište autobusa, zona zaštitnog zelenila širine 3 m i pješačku stazu širine 1,6 m.

- Kompletno arhitektonsko-urbanističko rješenje površine u nacrtima označene kao „prva etapa“, tj. prostora cca 1/3 ukupne površine parcele, omeđenog    Capraškom cestom, pristupnom cestom zapadno i postojećim potokom južno

·   Prva etapa sastoji se od međusobno povezane središnje zgrade sa džamijom i minaretom.

- Glavni molitveni prostor je sferična građevina promjera kupole cca 23,00 m, ukupne visine 15,15 m, minaret je stožastog oblika visine 40,00 m.

·   Društveno stambeni i gospodarski prostor ima podrum, prizemlje i dva kata – pravokutnog je tlocrta veličine 45,40*8,70 m, visine 10,40 m.

Luka Vukovar

NARUČITELJ: Hrvatske vode
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja Vuka d.d. Osijek, GRADNJA d.o.o. Osijek i GIS d.o.o. Osijek,
PROJEKTANT: Hidroing d.o.o Osijek,
NADZOR: VAL-ING d.o.o. Valpovo,
LOKACIJA: Grad Vukovar, desna obala Dunava od rkm 1333+000 do rkm 1335+000

Opširnije...

Pročistač otpadnih voda Grada Vukovara

NARUČITELJ: Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja GRADNJA d.o.o. Osijek, SOKOL d.o.o. Vinkovci,
PROJEKT: Operativni program Okoliš 2007-2013: Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara (Projekt Vukovar),
NADZOR: Zajednica ponuditelja SAFEGE d.o.o. i INSTITUT IGH d.d.,
LOKACIJA: Grad Vukovar, desna obala rijeke Dunav, lokacija „Petri Skela“

Opširnije...

Pročistač otpadnih voda Osijek

NARUČITELJ: VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja GRADNJA d.o.o. Osijek, Degremont Francuska,
PROJEKT: Operativni program Okoliš 2007-2013: Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture Grada Osijeka,
NADZOR: Zajednica ponuditelja WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb, FCG International Ltd. Finska i Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek,
LOKACIJA: istočno od grada Osijeka, u blizini naselja Nemetin

Opširnije...