Aktualni projekti

 

NARUČITELJ: Ministarstvo financija, Porezna uprava Zagreb, 
PROJEKTANT: GEOARH d.o.o. Zagreb,
NADZOR: Tomislav Andabaka dipl.ing.građ., Marin Majstorović dipl.ing.građ.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: radovi su obustavljeni od strane konzervatorskog odjela. Planirani završetak radova je 30.06.2015. godine.
VRIJEDNOST: 16.357.551,52 kn (bez PDV-a)

 

OPIS GRAĐEVINE:

  • Predmet ovog glavnog i izvedbenog projekta je adaptacija i dogradnja zgrade Porezne uprave-II etapa na k.č.br. 2748/5 k.o. Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 12 u Vinkovcima.
  • Rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade Porezne uprave se izvodi u svrhu povećanja uredskih prostora, odnosno reorganizacije i modernizacije ureda. Predviđa se dogradnja podruma, prizemlja i kata. Uredi će se nalaziti u nadzemnim etažama, točnije prizemlju i katu te će biti spojeni hodnikom sa postojećim dijelom. U podrumskom djelu predviđa se izvođenje sistem sale za potrebe Disaster-Recovery/Back-up centra.
  • Predviđeno je da se bokovi građevinske jame štite izvedbom potporne konstrukcije od armiranobetonskih pilota duljine 15,0 i 10,0 m koji stoje konzolno, sveukupno 77 komada.
  • Ispred zgrade predviđena je izvedba popločane površine kojoj se pristupa sa postojeće staze a teren oko zgrade ozeleniti biljkama i travnjakom.
  • Veličina zgrade Porezne uprave:
  • Brutto površina podruma dograđenog dijela upravne zgrade iznosi 520,8m2 x 0,5= 260,40m2
  • Brutto površina prizemlja dograđenog dijela upravne zgrade iznosi 486,34m2
  • Brutto površina kata dograđenog dijela upravne zgrade iznosi 430,15m2
  • Što čini sveukupnu građevinsku brutto površinu dograđenog dijela 1176,89m2.