Aktualni projekti

Pročistač otpadnih voda Osijek

NARUČITELJ: VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja GRADNJA d.o.o. Osijek, Degremont Francuska,
PROJEKT: Operativni program Okoliš 2007-2013: Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture Grada Osijeka,
NADZOR: Zajednica ponuditelja WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb, FCG International Ltd. Finska i Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek,
LOKACIJA: istočno od grada Osijeka, u blizini naselja Nemetin

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 49 mjeseci od čega je 8 mjeseci rok za dovršetak projektiranja i ishođenja dozvola, nakon toga 19 mjeseci za izgradnju i testove prije i pri puštanju u rad, 10 mjeseci pokusnog rada i 12 mjeseci za Razdoblje za obavještavanje o nedostacima
VRIJEDNOST: 222.079.499,95 kn (sa PDV-om)
UVJETI UGOVORA: FIDIC – Uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača, izdanje 1999, tzv. Žuta knjiga
KAPACITET UREĐAJA: 170.000 ES s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda

 

OPIS RADOVA:

 

Iz medija:

 
 
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku