Aktualni projekti

Pročistač otpadnih voda Grada Vukovara

NARUČITELJ: Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja GRADNJA d.o.o. Osijek, SOKOL d.o.o. Vinkovci,
PROJEKT: Operativni program Okoliš 2007-2013: Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara (Projekt Vukovar),
NADZOR: Zajednica ponuditelja SAFEGE d.o.o. i INSTITUT IGH d.d.,
LOKACIJA: Grad Vukovar, desna obala rijeke Dunav, lokacija „Petri Skela“

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 49 mjeseci od Datuma početka od čega je 8 mjeseci rok za dovršetak projektiranja i ishođenja dozvola, nakon toga 21 mjesec za građenje, testiranja prije i pri puštanju u rad i puštanje Postrojenja u pogon, 6 mjeseci pokusnog rada, 1 mjesec za izdavanje Potvrde o preuzimanju, 12 mjeseci za Razdoblje za obavještavanje o nedostacima i 1 mjesec za izdavanje Potvrde o ispunjenju Ugovora
UVJETI UGOVORA: FIDIC – Uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača, izdanje 1999, tzv. Žuta knjiga
KAPACITET UREĐAJA: 42.000 ES s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda
VRIJEDNOST RADOVA: 147.692.689,13 kn (sa PDV-om)

 

OPIS RADOVA:

 
 
Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara
Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara