Aktualni projekti

Luka Vukovar

NARUČITELJ: Hrvatske vode
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja Vuka d.d. Osijek, GRADNJA d.o.o. Osijek i GIS d.o.o. Osijek,
PROJEKTANT: Hidroing d.o.o Osijek,
NADZOR: VAL-ING d.o.o. Valpovo,
LOKACIJA: Grad Vukovar, desna obala Dunava od rkm 1333+000 do rkm 1335+000

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora
VRIJEDNOST RADOVA: 15.450.600,49 kn (uključivo PDV)

 

OPIS RADOVA:

  • Cilj ovog projekta je rekonstrukcija obaloutvrde i obalnog pojasa od ušća rijeke Vuke u Dunav do parkirališta uz ulicu Dunavski prilaz, tj. do lokacije ušća planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Rekonstrukcija same obaloutvrde će se izvesti na potezu od parkirališta uz ulicu Dunavski prilaz (uzvodni kraj) do točke cca. 90 m nizvodno od rampe skelskog prijelaza (trajektnog pristaništa). Duljina ovog poteza je cca. 1.150 m. Na tom potezu uz obaloutvrdu će se također urediti i obalni pojas na način da će se izvesti pješačka i biciklistička staza, postaviti žardinjere, urediti prostor za odmor i posaditi drvored
  • Prostor će također biti opremljen urbanom komunalnom opremom (stalci za bicikle, koševi za otpad, klupe i sl.). Nizvodni dio poteza (od trajektnog pristaništa, uz Otok športova pa sve do ušća rijeke Vuke - obalni pojas i zaleđe) je predviđeno urediti izvedbom biciklističkih i pješačkih staza, prostorima za odmor te zelenim površinama. Prostor će također biti opremljen urbanom komunalnom opremom (stalci za bicikle, koševi za otpad, klupe i sl.
 
 
Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar
Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar
Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar