Aktualni projekti

INVESTITOR: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ, MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SISAK

IZVOĐAČ: GRADNJA D.O.O. OSIJEK

PROJEKTANT: FORUM d.o.o., Zagreb

LOKACIJA: Sisak

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 18 mjeseci

VRIJEDNOST50.937.500,00 kuna (uključivo PDV)

OPIS GRAĐEVINE: 

·  ukupna bruto razvijena površina građevine: cca 2.641,05 m2; površina pločnika 1.659,42 m2, kolnika ( uključivo parking i st. autobusa) 1.557,74 m2, trg 1.219,40 m2, uključivo prirodni teren (travnjak i harem) 2.106,67 m2 i terasu restorana 176,90 m2

·   površina zahvata I. etape iznosi 7.910,93 m2

·  Predmet izgradnje je prva etapa sa Islamskim kulturnim centrom, džamijom i prometnicama, što uključuje i sljedeće elemente:

- Pristupnu cestu sa osiguranim brojem parkirališnih mjesta, zapadno od samog objekta,

- Uređenje južne strane Capraške ceste - stajalište autobusa, zona zaštitnog zelenila širine 3 m i pješačku stazu širine 1,6 m.

- Kompletno arhitektonsko-urbanističko rješenje površine u nacrtima označene kao „prva etapa“, tj. prostora cca 1/3 ukupne površine parcele, omeđenog    Capraškom cestom, pristupnom cestom zapadno i postojećim potokom južno

·   Prva etapa sastoji se od međusobno povezane središnje zgrade sa džamijom i minaretom.

- Glavni molitveni prostor je sferična građevina promjera kupole cca 23,00 m, ukupne visine 15,15 m, minaret je stožastog oblika visine 40,00 m.

·   Društveno stambeni i gospodarski prostor ima podrum, prizemlje i dva kata – pravokutnog je tlocrta veličine 45,40*8,70 m, visine 10,40 m.