Aktualni projekti

INVESTITOR: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja GRADNJA D.O.O. OSIJEK, ING-GRAD d.o.o. i VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

PROJEKTANT: NFO d.o.o., Zagreb

NADZOR: Institut IGH d.d.

LOKACIJA: Osijek, Sveučilišni campus

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 16 mjeseci

VRIJEDNOST117.128.085,08 kuna (uključivo PDV)

OPIS GRAĐEVINE:

- ukupna bruto razvijena površina građevine novog paviljona: cca 16.965,10 m2; sa planiranim kapacitetom od 796 ležaja u 404 sobe

površina zahvata sjevernog parkinga 5.713,90 m2, parkirališne površine 3.927,00 m2sa 131 parkirališnim mjestom

površina zahvata studentskog trga 2.095 m2

Po+Pr+4+Pk sa galerijom