Aktualno:

 1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: OSNOVNA ŠKOLA I DVORANA U POPOVAČI
 2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA – Ćićarijska ulica u Osijeku
 3. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE PODRUČNE ŠKOLE DONJA MOTIČINA
 4. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: IZGRADNJA OBRTNIČKE ŠKOLE U SISKU
 5. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II : Skladište odvodnih cijevi, garderobno-sanitarni prostori i prostori uprave u Tenji
 6. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I : IZGRADNJA NOVOG I REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG SJEVERNOG KOLEKTORA GRADA OSIJEKA (Dionica I do VII i IX)
 

Izvršeno:

 1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I: STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA U KOPRIVNICI
 2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I : Kabel KB 10(20) kV TS Avenue Mall Osijek 284 – TS Osijek 278 (dionica TS Avenue Mall Osijek 284 – stup br. 6 dalekovoda DV 10(20) kV Rasklopište Panonija – TS Osijek 278)
 3. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I : Kabel KB 10(20) kV spojni između "DV 10(20) kV TS 35/10 kV Draž - Batina" i "DV 10(20) kV Kneževi Vinogradi - Zmajevac"
 4. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: KB 10(20) kV priključni za TS 10(20)/0,4 kV Osijek 289 – Plodine, Transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 289 – Plodine i Niskonaponski priključak Plodine Huttlerova
 5. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: VATROGASNI DOM U RETFALI, OSIJEK
 6. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U BILJU
 7. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: Kabel KB 10(20) kV priključni za TS Kozarac 2, transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Kozarac 2 i kabelski niskonaponski KB NN rasplet iz TS Kozarac 2
 8. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: Transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Štrosmajerovac 1 i Niskonaponska mreža KBNN rasplet iz TS Štrosmajerovac
 9. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: KB 10(20) kV od TS Valpovo 6 do TS Valpovo 7
 10. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: KB 10(20) kV od TS Valpovo 7 do TS Valpovo 19
 11. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: Transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Topolik 3 i kabelski dalekovod KB 10(20) kV priključni za TS Topolik 3 (Farma Toplik u Dardi)
 12. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: Kabel KB 10(20) kV Rasklopište R 10(20) kV XXI – TS Osijek 122
 13. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: Kabel KB 10(20) kV priključni za TS CS Zmajevac
 14. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II: Rekonstrukcija – promjena namjene postojeće zgrade, 3. skupine u Osijeku, Ulica M. Divalta
 15. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II : Ugradnja dizala za invalide u zgradi (Grad Belišće)
 16. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II: Javna rasvjeta na potezu šetnice od mosta “Belišće” do spomenika poginulim pripadnicima 107. brigade HV-a, Biciklistička staza (L=2.191 m) u dionici od spomenika 107. brigade do mosta u Belišću.
 17. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II : SANACIJA SA NASTAVKOM ODLAGANJA KOMUNALNOG I INDUSTRIJSKOG OTPADA NA POSTOJEĆEM ODLAGALIŠTU "Belišće"
 18. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II : NISKONAPONSKA MREŽA U NASELJU VLADISLAVCI (ulice: K. Tomislava, Erne Kiša, Sportska, K. Petra Krešimira, K. Zvonimira i P. Svačića)