Benzinske postaje

Rekonstrukcija BP INA

NARUČITELJ: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
LOKACIJA: Našice, Osječka ulica i Ulica Kralja Tomislava
GODINA IZGRADNJE: 2014.

 

Rekonstrukcija benzinske postaje INA-e u Našicama, Osječka ulica i Ulica Kralja Tomislava

Rekonstrukcija BP INA Rekonstrukcija BP INA Rekonstrukcija BP INA
Rekonstrukcija BP INA Rekonstrukcija BP INA Rekonstrukcija BP INA
Rekonstrukcija BP INA Našice