Benzinske postaje

Rekonstrukcija BP INA-e

NARUČITELJ: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
LOKACIJA: Šibenik-Ražine-Zapad, Vodice i Zadar-put Murvice-Zapad
GODINA IZGRADNJE: 2012.

 

Rekonstrukcija BP INA-e