Benzinske postaje

NARUČITELJ: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2007.