Benzinske postaje

NARUČITELJ: INA – Industrija nafte d.d. Zagreb
LOKACIJA: Vukovar
GODINA IZGRADNJE: 2004.