Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Benzinske postaje

NARUČITELJ: INA – industrija nafte d.d. Zagreb
LOKACIJA: Donji Miholjac
GODINA IZGRADNJE: 1994. 

NARUČITELJ: INA – industrija nafte d.d. Zagreb
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1993. 

NARUČITELJ: INA – industrija nafte d.d. Zagreb
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1993.