Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Industrijske građevine

Poslovna građevina "Kandit"

 

NARUČITELJ: KANDIT d.o.o., Osijek
PROJEKTANT: ŠILOVIĆ d.o.o., Osijek
LOKACIJA: Poslovna zona Nemetin

NADZOR: Zavod za urbanizam i izgradnju d.d.
PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: studeni 2013.
UGOVORNA VRIJEDNOST I. FAZE GRAĐEVINSKIH RADOVA: 24.185.086,66 kuna (uključivo PDV)
NAMJENA: proizvodna građevina – tvornica bombona i čokolade

 

SADRŽAJI:

Prizemlje: skladište sirovina, proizvodni pogon, skladišta gotove robe, te dio kancelarija uprave;
Kat: uredi osoblja vezanog za proizvodnju, laboratoriji, garderobe i sanitarne prostorije osoblja, te kotlovnica

 

OPIS GRAĐEVINE:

 • Površina: 21.597,82 m2 (neto), 22.113,66 m2 (brutto)
 • Objekt je nepravilnog oblika, maksimalnih vanjskih gabarita prizemlja 214,19x127,55 m, 
 • nosiva konstrukcija: ab. montažna konstrukcija
 • Ulaz u prizemlje proizvodno-poslovne građevine je sa sjevero - zapadne strane (glavni ulaz) koji ujedno vodi i do međukata  i kata, ali i sa ostalih strana objekata nalaze se ostali ulazi u prizemlje i stubištima do kata proizvodne građevine. Prizemlje građevine je organizirano tako da je sa svih strana objekata omogućen ulaz u proizvodne prostore koji se nalaze u prizemlju. Veza između prizemlja i kata je dvokrakim i  trokrakim stubištima koja se nalaze unutar objekta, te dvokrakim vanjskim požarnim stubištima koja vode do kata građevine
  Osnovne tehnološke cjeline proizvodnog procesa su:  
  • Skladištenje sirovina i ambalaže,
  • Primarna prerada kakao mase,
  • Priprema čokoladne mase, filova i krema,
  • Proizvodnja čokolade, bombona, kremastih proizvoda i instant proizvoda,
  • Pakiranje gotovih proizvoda,
  • Skladištenje i distribucija gotovih proizvoda 
 • pristupna cesta i manipulativne površine uk.površ. 1.300 m2, 342 parkirališna mjesta, od čega su 6 mjesta za osobe smanjene pokretljivosti  
 

Vezani članci o projektu:

 
Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit"
Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit"
Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit"
Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit"
Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit" Poslovna građevina "Kandit"
Poslovna građevina "Kandit"