Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Industrijske građevine

NARUČITELJ: Belje d.d. Darda
LOKACIJA: Jagodnjak
GODINA IZGRADNJE: 2007. 

NARUČITELJ: Belje d.d. Darda
LOKACIJA: Malo Kneževo
GODINA IZGRADNJE: 2007. 

NARUČITELJ: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroslavonija Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2007 

NARUČITELJ: Belje d.d. Darda
LOKACIJA: Jagodnjak
GODINA IZGRADNJE: 2007 

NARUČITELJ: Ravlić d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Ivanovo
GODINA IZGRADNJE: 2007