Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Industrijske građevine

NARUČITELJ: GP & Partners
LOKACIJA: Beli Manastir
GODINA IZGRADNJE: 2007 

NARUČITELJ: Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2007 

NARUČITELJ: Ancona d.o.o. Đakovo
LOKACIJA: Đakovo
GODINA IZGRADNJE: 2006 

NARUČITELJ: HEP - PROIZVODNJA d.o.o., TE - TO Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006 

NARUČITELJ: Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006