Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Industrijske građevine

NARUČITELJ: Stolarija GOOOD d.o.o.
LOKACIJA: Bizovac
GODINA IZGRADNJE: 2006 

NARUČITELJ: ŽITO d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006 

NARUČITELJ: GP & Partners - Energana d.o.o. Beli Manastir
LOKACIJA: Beli Manastir
GODINA IZGRADNJE: 2006 

NARUČITELJ: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroslavonija Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006 

NARUČITELJ: PIVOVARA d.d. Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006