Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Industrijske građevine

NARUČITELJ: HEP - Distribucija d.o.o., DP "Elektroslavonija" Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2005 

NARUČITELJ: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
LOKACIJA: Slavonski Brod
GODINA IZGRADNJE: 2005
 

NARUČITELJ: Brodska Posavina d.o.o. Slavonski Brod
LOKACIJA: Slavonski Brod
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Centar Škojo d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Osijek, Divaltova bb
GODINA IZGRADNJE: 2004

NARUČITELJ: MEG d.o.o. Petrijevci
LOKACIJA: Petrijevci
GODINA IZGRADNJE: 2004