Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Industrijske građevine

NARUČITELJ: Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o.
LOKACIJA: Antunovac
GODINA IZGRADNJE: 2012. NARUČITELJ: RICARDO d.o.o.
LOKACIJA: Darda
GODINA IZGRADNJE: 2011.

NARUČITELJ: NUCLEUS d.o.o.
LOKACIJA: Mala Branjevina
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Mlinar d.d.
LOKACIJA: Zagreb
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Apipharma d.o.o.
LOKACIJA: Našice
GODINA IZGRADNJE: 2011.