Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2009. 

NARUČITELJ: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2009. 

NARUČITELJ: Grad Bakar
LOKACIJA: Bakar
GODINA IZGRADNJE: 2009. 

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek, Trg Sv. Trojstva
GODINA IZGRADNJE: 2008