Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2007

NARUČITELJ: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
LOKACIJA: Lokvanjski Sokak 2
GODINA IZGRADNJE: 2007

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006

NARUČITELJ: Grad Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006

NARUČITELJ: Družba "Braća hrvatskog zmaja", Zmajski stol u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006