Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: Grad Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
LOKACIJA: Osijek, Gundulićeva ulica
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2005