Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Klinička bolnica u Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2004

NARUČITELJ: Općina Kneževi Vinogradi
LOKACIJA: Kneževi Vinogradi
GODINA IZGRADNJE: 2004

NARUČITELJ: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku
LOKACIJA: Valpovo
GODINA IZGRADNJE: 2004