Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2004

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2004

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
LOKACIJA: Osijek, Gajev trg 6
GODINA IZGRADNJE: 2003

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2003