Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"
LOKACIJA: Tikveš
GODINA IZGRADNJE: 2003

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2003

NARUČITELJ: Grad Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2002

NARUČITELJ: Grad Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2002