Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: Kapucinski samostan
LOKACIJA: Osijek, Kapucinska ulica
GODINA IZGRADNJE: 2001

NARUČITELJ: Muzej Slavonije Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2000

NARUČITELJ: Croatia osiguranje d.d. agreb
LOKACIJA: Vukovar
GODINA IZGRADNJE: 2000

NARUČITELJ: Ministarstvo pravosuđa
LOKACIJA: Osijek, Tvrđa
GODINA IZGRADNJE: 1998

NARUČITELJ: Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel Osijek
LOKACIJA: Osijek, Tvrđa
GODINA IZGRADNJE: 1998