Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: Kapucinski samostan
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1996

NARUČITELJ: Osječko-baranjska županija
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1996

NARUČITELJ: 
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1995

NARUČITELJ: Ministarstvo obnove i razvitka RH
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1995

NARUČITELJ: Franjevački samostan
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1994