Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Kulturna baština

NARUČITELJ: OSIMPEX d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Osijek, Europske avenije
GODINA IZGRADNJE: 2008

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2008

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2008

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2008

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2007