Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Poslovne i javne građevine

Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek

NARUČITELJ: GRAD OSIJEK, 
PROJEKTANT: "Biro ULIČNI" d.o.o, Slavonski Brod,
NADZOR: ZUIOS d.d. Osijek, 
LOKACIJA: Osijek, Umaška ulica ulica, k.č.br. 9951/21, k.o. Osijek

ROK IZVOĐENJA RADOVA: siječanj 2015.
UGOVORNI IZNOS: 17.084.674,99 kuna (uključivo PDV) bez vrijednosti zemljišta i komunalne infrastukture

OPIS GRAĐEVINE:

katnost:  dva krila: ulično P+4 i dvorišno P+2
Građevina ima ukupno 60 stanova: 34 stana u dilataciji A i 26 stanova u dilataciji B
Građevinska bruto površina je 4.613 m2, a ukupna neto površina je 3.618,00 m2

 

ORGANIZACIJA GRAĐEVINE:

  • Prizemlje je predviđeno „prazno“, te sadrži samo dva ulazna prostora (za svaku dilataciju). Ostali prostor prizemlja je natkrivena vanjska pješačka zona, s konstrukcijom slobodnostojećih V stupova, namijenjena za parkiralište i zelene površine za odmor. 
  • Svaka nadzemna etaža sadrži stanove složene uz uzdužne horizontalne komunikacijske hodnike. Stanovi su jednostrano orijentirani, osim stanova na rubnim dijelovima zgrade, uz zabatna pročelja. Etaže se tlocrtno i sadržajno ponavljaju.
  • Kolni pristup na parcelu predviđen je iz Plitvičke ulice
  • Dva glavna pješačka ulaza na parcelu su iz smjera Umaške, od nogostupa do glavnih ulaza u prizemlju. Pješačka zona u prizemlju je slobodna natkrivena površina između dva ulaza u prizemlju
  • 90 parkirnih mjesta

 

STRUKTURA STANOVA:

dilatacija A : 

  • 6 garsonijera, 18 jednosobnih stanova, 4 dvosobna stana, 6 trosobnih stanova

dilatacija B : 

  • 8 jednosobnih stanova, 16 dvosobnih stanova, 2 trosobna stana
 
Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek
Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek
Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek
Višestambeni objekt u Umaškoj ulici, Osijek
Izgradnja višestambenog objekta u Umaškoj ulici u Osijeku