Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Poslovne i javne građevine

Tržnica Slavonski brod

NARUČITELJ: GRAD SLAVONSKI BROD, 
PROJEKTANT: INGART d.o.o., Slavonski Brod, 
LOKACIJA: Slavonski Brod 

Opširnije...

NARUČITELJ: Grad Slavonski Brod,
LOKACIJA: Slavonski Brod,
GODINA IZGRADNJE: 2014

Poslovna građevina "Kandit"

 

NARUČITELJ: KANDIT d.o.o., Osijek
PROJEKTANT: ŠILOVIĆ d.o.o., Osijek
LOKACIJA: Poslovna zona Nemetin

Opširnije...

NARUČITELJ: OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ"
PROJEKTANT: ARCUS d.o.o. Slavonski Brod
LOKACIJA: Slavonski Brod
GODINA IZGRADNJE: 2013 

Opširnije...