Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Poslovne i javne građevine

Društveni dom Budrovci

NARUČITELJ: GRAD ĐAKOVO
LOKACIJA: Budrovci, S. Lehote 2
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

Opširnije...

Dvorana OŠ Višnjevac

NARUČITELJ: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
LOKACIJA: Višnjevac
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

Opširnije...

NARUČITELJ: Modo Interijer Studio
LOKACIJA: Darda
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

Rekonstrukcija BP INA-e

NARUČITELJ: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
LOKACIJA: Šibenik-Ražine-Zapad, Vodice i Zadar-put Murvice-Zapad
GODINA IZGRADNJE: 2012.

Opširnije...

NARUČITELJ: Amplitudo d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2012.