Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Poslovne i javne građevine

NARUČITELJ: Viadukt d.d.
LOKACIJA: Rijeka
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

NARUČITELJ: Vlamanda grupa d.o.o.
LOKACIJA: Avenuemall Zagreb
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

NARUČITELJ: Vlamanda grupa d.o.o.
LOKACIJA: PTC Portanova Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

NARUČITELJ: Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o.
LOKACIJA: Antunovac
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

NARUČITELJ: E PLUS d.o.o.
LOKACIJA: Zagreb
GODINA IZGRADNJE: 2012.