Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Poslovne i javne građevine

NARUČITELJ: Ministarstvo financija
LOKACIJA: Batina
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Amplitudo d.o.o. Osijek
LOKACIJA: PTC Portanova Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Mlinar d.d.
LOKACIJA: Zagreb
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
LOKACIJA: Valpovo
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2011.