Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Poslovne i javne građevine

NARUČITELJ: LIDL d.o.o. k.d. Hrvatska
LOKACIJA: Đakovo
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Ricardo d.o.o.
LOKACIJA: Darda
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Apipharma d.o.o.
LOKACIJA: Našice
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

PTC Portaova Osijek

NARUČITELJ: Amplitudo d.o.o
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2011.


PORTANOVA WEB