Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Poslovne i javne građevine

NARUČITELJ: EKO VRELO d.o.o.
LOKACIJA: Beli Manastir
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: KONIKOM d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Slavonski Brod
GODINA IZGRADNJE: 2010. 

NARUČITELJ: WERKOS d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2010. 

NARUČITELJ: Slavonijatekstil d.d.
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2010. 

NARUČITELJ: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
LOKACIJA: Vukovar
GODINA IZGRADNJE: 2010.