Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Poslovne i javne građevine

NARUČITELJ: VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
PROJEKTANT: ArkkiDaM d.o.o. Osijek
LOKACIJA: Poljski put bb, Osijek

Opširnije...

Izgradnja vatrogasnog doma Retfala, Osijek

INVESTITOR: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „RETFALA“
PROJEKTANT: ŠILOVIĆ d.o.o.Osijek
LOKACIJA: Osijek, Šandora Petefija 1

Opširnije...

Izgradnja dječjeg vrtića u Bilju

NARUČITELJ: Općina Bilje,
PROJEKTANT: Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek,
NADZOR: MHM-inženjering d.o.o. Osijek,
LOKACIJA: Bilje

Opširnije...

Izgradnja Doma Kulture, Kneževi Vinogradi

INVESTITOR: Općina Kneževi Vinogradi,
PROJEKTANT: ArkkiDaM d.o.o. Osijek,
NADZOR: ArkkiDaM d.o.o. Osijek,
LOKACIJA: Kneževi Vinogradi

Opširnije...

NARUČITELJ: GRAD PAKRAC, 
PROJEKTANT: KALVARIJA d.o.o. Pakrac, 
LOKACIJA: Pakrac

Opširnije...