Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sakralne građevine

NARUČITELJ: Općina Čeminac
LOKACIJA: Čeminac
GODINA IZGRADNJE: 2000. 

NARUČITELJ: Općina Tomašanci, Općina Gorjani
LOKACIJA: Tomašanci, Gorjani
GODINA IZGRADNJE: 1999. 

NARUČITELJ: Općina Gorjani
LOKACIJA: Gorjani
GODINA IZGRADNJE: 1999. 

NARUČITELJ: RKT župni ured Sv. Mihajla Arkanđela, Kneževi Vinogradi
LOKACIJA: Kneževi Vinogradi
GODINA IZGRADNJE: 1999. 

NARUČITELJ: Kapucinski samostan
LOKACIJA: Osijek, Kapucinska ulica
GODINA IZGRADNJE: 1996.