Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sakralne građevine

NARUČITELJ: Osječko-baranjska županija
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1996. 

NARUČITELJ: Župni ured Viljevo
LOKACIJA: Ivanovo
GODINA IZGRADNJE: 1995. 

NARUČITELJ: Franjevački samostan
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1994. 

NARUČITELJ: Požeško-slavonska županija, Općina Feričanci
LOKACIJA: Feričanci
GODINA IZGRADNJE: 1994.