Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sakralne građevine

NARUČITELJ: Općina Kneževi Vinogradi
LOKACIJA: Kneževi Vinogradi
GODINA IZGRADNJE: 2001. 

NARUČITELJ: Kapucinski samostan
LOKACIJA: Osijek, Kapucinska ulica
GODINA IZGRADNJE: 2001. 

NARUČITELJ: RKT župni ured sv. Mihajla Arkanđela, Kneževi Vinogradi
LOKACIJA: Karanac
GODINA IZGRADNJE: 2000. 

NARUČITELJ: RKT Župni ured Valpovo
LOKACIJA: Valpovo
GODINA IZGRADNJE: 2000. 

NARUČITELJ: RKT župni ured Sv. Mihajla Arkanđela, Kneževi Vinogradi
LOKACIJA: Grabovac
GODINA IZGRADNJE: 2000.