Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Školsko - sportske građevine

Škola Kajzerica

 

NARUČITELJ: GRAD ZAGREB
IZVOĐAČ:  ZAJEDNICA PONUDITELJA GRADNJA D.O.O. OSIJEK, ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ d.o.o., ZAVOD ZA ISPITIVANJE  KVALITETE d.o.o. i ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. OSIJEK
PROJEKTANT: Sangrad d.o.o.
LOKACIJA: Zagreb, naselje Kajzerica

UGOVORNI IZNOS: 80.791.824,74 kuna (uključivo PDV)
ROK IZVOĐENJA: 18 mjeseci

OPIS GRAĐEVINE:

 • Tlocrtni gabarit školske zgrade je 61,50 x 111,50 m
 • površine:
  • podrum bruto / gbp2.728,85 m²
  • prizemlje bruto / gbp2.385,04 m²
  • I. kat bruto / gbp3.187,98 m²
  • II. kat bruto / gbp3.185,58 m²
  • novo ukupno bruto gbp škole11.487,46 m²
  • športska igrališta4.942,00 m²
  • zelene površine9.169,00 m²
 • kapacitet: 788 učenika, i to 463 učenika u osnovnim školama i 325 učenika u francusko - njemačkoj srednjoj školi
 • opis radova: izgradnja zgrade Škole (uključivo trodijelnu športsku dvoranu) u sklopu Odgojno - obrazovnog kompleksa "Kajzerica" i to na istočnoj strani predmetne lokacije; uređenje svih otvorenih i okolišnih prostora na parceli, raznih namjena: pješačke i kolne prometnice, parkirališta, prilazni trg, školski sportski tereni, hortikulturne i druge površine
 • sadržaji: Hrvatska osnovna škola s razrednom i predmetnom nastavom i drugim standardnim sadržajima škole (ističemo kompleks trodijelne sportske dvorane), te Francusko - njemačka osnovna škola i Francusko - njemački koledž i gimnazija s pripadajućim servisnim prostorima. Specifičnost ovog programa slijedi iz nekoliko nivoa i metoda obrazovanja na različitim matičnim jezicima. Ova razdijeljenost, riješena je u izdvojenim traktovima, tako da je svaki nivo i svaka metoda obrazovanja dobila svoju ekskluzivnu poziciju, koje se međutim jednostavnim sistemom vertikalnih i horizontalnih komunikacija povezuju, osobito sa zajedničkim ili kompatibilnim prostorima i sadržajima, kao što su ulazi, blagovaonice, PVN i kompleks sportske dvorane. Na taj način je zgrada škole potpuno integrirana kao jedinstven zatvoreni funkcionalni sustav.
 
 
Škola Kajzerica Škola Kajzerica Škola Kajzerica
Škola Kajzerica Škola KajzericaŠkola Kajzerica
Škola Kajzerica Škola Kajzerica Škola Kajzerica
Škola Kajzerica Škola Kajzerica Škola Kajzerica
Škola Kajzerica Škola Kajzerica Škola Kajzerica
Škola Kajzerica Škola Kajzerica Škola Kajzerica
Škola Kajzerica Škola Kajzerica Škola Kajzerica
Izgradnja objekta škole Kajzerica