Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Školsko - sportske građevine

Građevinski fakultet u Osijeku

 

NARUČITELJ: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, 
PROJEKTANT: ARP d.o.o., Split, 
LOKACIJA: Osijek, Sveučilišni campus

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: prosinac 2013.
POVRŠINA: cca 11.043 m2
VRIJEDNOST RADOVA: 34.950.528,82 kuna (uključivo PDV)

 

OPIS GRAĐEVINE: 

  • ukupna površina građevine: cca 11.043 m2
  • Po+S+P+III
  • sadržaji: 70 kabineta i 3 laboratorija (za materijale, eksperimentalnu mehaniku i konstrukcije te hidrauliku i hidrotehniku), predavaonice, knjižnica, studentski prostori, zajednički sadržaji, pomoćne i tehničke prostorije, prikazi arheološkog nalazišta, fakultetska aula, administrativni i izložbeni prostori, otvorena učionica, vrtovi i studentski sadržaji, crtaonica, kabineti, kantina i garsonijere na trećem kat
 
 
Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku
Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku
Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku
Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku
Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku Građevinski fakultet u Osijeku
Građevinski fakultet u Osijeku