Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Školsko - sportske građevine

NARUČITELJ: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog doprinosa
LOKACIJA: Đakovački Selci
GODINA IZGRADNJE: 2009. 

NARUČITELJ: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva; Osječko-baranjska županija
LOKACIJA: Gunja
GODINA IZGRADNJE: 2009. 

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2008. 

NARUČITELJ: Grad Buzet
LOKACIJA: Buzet
GODINA IZGRADNJE: 2008. 

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2008.