Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Školsko - sportske građevine

NARUČITELJ: Akropola d.o.o. Satnica Đakovačka
LOKACIJA: Viškovci
GODINA IZGRADNJE: 2007. 

NARUČITELJ: Osječko-baranjska županija
LOKACIJA: Kneževi Vinogradi
GODINA IZGRADNJE: 2006. 

NARUČITELJ: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH
LOKACIJA: Lovas
GODINA IZGRADNJE: 2005. 

NARUČITELJ: Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo
LOKACIJA: Osijek, Gundulićeva ulica
GODINA IZGRADNJE: 2005. 

NARUČITELJ: Grad Osijek
LOKACIJA: Osijek, Jug II
GODINA IZGRADNJE: 2005.