Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Školsko - sportske građevine

NARUČITELJ: Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo RH
LOKACIJA: Borovo Naselje
GODINA IZGRADNJE: 2001. 

NARUČITELJ: Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove
LOKACIJA: Borovo Naselje
GODINA IZGRADNJE: 2001. 

NARUČITELJ: Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske
LOKACIJA: Cerić
GODINA IZGRADNJE: 2000. 

NARUČITELJ: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija, Grad Valpovo
LOKACIJA: Valpovo
GODINA IZGRADNJE: 1999. 

NARUČITELJ: Osnovna škola "Sjever" Đakovo i Osječko-baranjska županija
LOKACIJA: Kuševac
GODINA IZGRADNJE: 1999.