Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Školsko - sportske građevine

Dvorana OŠ Višnjevac

NARUČITELJ: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
LOKACIJA: Višnjevac
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

Opširnije...

NARUČITELJ: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2011.

NARUČITELJ: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2011. 

NARUČITELJ: Grad Vinkovci
LOKACIJA: Vinkovci
GODINA IZGRADNJE: 2010. 44

NARUČITELJ: Grad Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2010.