Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sportsko-rekreacijske građevine

Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu

NARUČITELJ: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
LOKACIJA: Primorski Dolac
GODINA IZGRADNJE: 2013.

PROJEKTANT: PB KONSTRUKTOR d.o.o. SPLIT
NADZOR: JURCON projekt d.o.o., Zagreb
VRIJEDNOST UGOVORA: 7.970.151,37 kn + PDV

 

OPIS RADOVA:

  • Dvorana tlocrtne projekcije 2.060 m2, gradi se na parceli površine 5.192 m2, položena je uz granicu zaštitnog pojasa lokalne prometnice (10 m). Teren na parceli je u padu sjever-jug te svladava visinsku razliku od cca 7 m.
  • Predmetna građevina je sportsko-rekreativne namjene. U prizemnoj etaži sadrži rukometno igralište veličine 40×20×8 cm i malu dvoranu za gimnastiku 16×16×5 sa pratećim prostorima (spremištima sportske opreme, kabinetima za tjelesnu kulturu i nastavnika, ambulantom, svlačionicama i sanitarijama. Na katu je smješteno gledalište sa ulaznim prostorom te sanitarijama namijenjenim gledateljima. 
  • Bruto razvijena površina građevine je 3.746,35 m2.
 
 
Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu
Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu
Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu
Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu
Sportska školska dvorana u Primorskom Dolcu
Izgradnja multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Dolcu, Splitsko-Dalmatinska županija