Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sportsko-rekreacijske građevine

Srednjoškolsko igralište Osijek

NARUČITELJ: GRAD OSIJEK
LOKACIJA: Osijek, Istarska ulica 1D
GODINA IZGRADNJE: 2013. 

PROJEKTANT: SVOD d.o.o.
NADZOR: SVOD d.o.o.
UGOVORNI IZNOS: 4.744.207,38 kuna  (uključivo PDV)

 

OPIS RADOVA:

  • postavljanje nove atletske tartan staze, uređivanje sportskih terena i pratećih sadržaja (svlačionice, tuševi, sanitarni čvor,..), novo boćalište; obnova postojećih nogometnih i košarkaških terena, proširenje terena za odbojku, postavljanje atletskih borilišta za bacanje kugle, skok u dalj te skok s motkom, nova urbana oprema - klupe, stalci za bicikle i sl.
 
 
Srednjoškolsko igralište Osijek Srednjoškolsko igralište Osijek Srednjoškolsko igralište Osijek
Srednjoškolsko igralište Osijek Srednjoškolsko igralište Osijek Srednjoškolsko igralište Osijek
Srednjoškolsko igralište Osijek Srednjoškolsko igralište Osijek Srednjoškolsko igralište Osijek
Srednjoškolsko igralište Osijek
Sanacija srednjoškolskog igrališta u Osijeku i pripadajućih objekata