Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sportsko-rekreacijske građevine

Dvorana OŠ Višnjevac

NARUČITELJ: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
LOKACIJA: Višnjevac
GODINA IZGRADNJE: 2012. 

PROJEKTANT: DAING d.o.o. Daruvar
NADZOR: IGH d.d. Zagreb
UGOVORNI IZNOS: 15.301.439,34 kn uključivo PDV

 

OPSEG RADOVA:

 • Rekonstrukcija i nadogradnja škole (rušenja i demontaže, građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi)
 • Izgradnja športske dvorane (građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi)
 • Vanjsko uređenje parcele (pristupne prometnice, parkirališta, pješačke staze, športski tereni i vanjska rasvjeta)

 

OPIS ZAHVATA:

Škola

 • Rekonstrukcija i nadogradnja (iznad prizemlja, između škole i postojeće športske dvorane) – potrebno je stvoriti optimalne uvjete rada u dvije smjene za ukupno 840 učenika u 28 razrednih odjela
 • Površina zahvata 3.238,00 m2 (bruto)
 • katnost:  P+ 1
 • prenamjena prostorija, adaptacija i uređenje sanitarnih prostora, rješavanje potreba za osobe sa smanjenom pokretljivošću
 • nove instalacije vode i kanalizacije, elektroinstalacije i strojarske instalacije
 • sadržaji: 
  • 15 učionica,
   8 kabineta,
   dizalo,
   zbornica,
   knjižnica,
   radionica
   kuhinja
   blagovaonica,
   prateći prostori 

Dvorana

 • Izgradnja trodijelne športske dvorane
 • Površina zahvata 2.610,75 m2 (bruto)
 • sadržaji: 
  • sportska dvorana,
   spremišta rekvizita,
   kabineti,
   garderobe,
   spojni hodnih između škole i dvorane,
   prateći prostori 

Vanjsko uređenje

 • Površina zahvata: parkiralište: 1.250,00 m2, igrališta: 4.987,00 m2, zelene površine : 17.857,50 m2
 • kolni pristup,
 • pješački pristup,
 • 98 parkirališnih mjesta,
 • školski trg,
 • igrališta (mali nogomet, poligon s preprekama, vježbalište sa spravama, košarkaško igralište, rukometno igralište, igralište za odbojku, zaletište za skok u dalj, staza za trčanje)
 • zelene površine
 
Dvorana OŠ Višnjevac Dvorana OŠ Višnjevac Dvorana OŠ Višnjevac
Dvorana OŠ Višnjevac Dvorana OŠ Višnjevac Dvorana OŠ Višnjevac
Dvorana OŠ Višnjevac Dvorana OŠ Višnjevac Dvorana OŠ Višnjevac
Rekonstrukcija i dogradnja škole i izgradnja športske dvorane osnovne škole Višnjevac