Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sportsko-rekreacijske građevine

NARUČITELJ: AKROPOLA d.o.o. Satnica Đakovačka
LOKACIJA: Viškovci
GODINA IZGRADNJE: 2007

NARUČITELJ: Osječko-baranjska županija
LOKACIJA: Kneževi Vinogradi
GODINA IZGRADNJE: 2006

NARUČITELJ: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH
LOKACIJA: Lovas
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Grad Osijek
LOKACIJA: Osijek, Jug II
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Ministarstvo prosvjete i športa RH
                    Osječko-baranjska županija
                    Grad Đakovo
LOKACIJA: Đakovo
GODINA IZGRADNJE: 2003