Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sportsko-rekreacijske građevine

NARUČITELJ: Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo RH
LOKACIJA: Gradište
GODINA IZGRADNJE: 2001

NARUČITELJ: Osječko-baranjska županija
                    Centar za odgoj i osnovno obrazovanje "Ivan Štark"
LOKACIJA: Osijek, Krbavska ulica
GODINA IZGRADNJE: 2001

NARUČITELJ: Ministarstvo prosvjete i športa RH
                    Osječko-baranjska županija
                    Grad Valpovo
LOKACIJA: Valpovo
GODINA IZGRADNJE: 1999

NARUČITELJ: Našički interijer d.o.o. Našice
LOKACIJA: Komletinci
GODINA IZGRADNJE: 1999

NARUČITELJ: GRADNJA d.d. Osijek
LOKACIJA: Kneževi Vinogradi
GODINA IZGRADNJE: 1998